Här hittar du länkar till Bills kollegor och vänner  
     
  BC and the Heartkeys  
  Bo Hansson  
  Coste Apetrea  
  Helena Eriksson  
  Jukka Tolonen  
  Kenny Håkansson  
  Mikael Ramel